Exit Planning Tip: Zwiększaj powtarzalny przychód

Dlaczego właściciele firm powinni dbać o swoją strukturę przychodów, zwłaszcza jeśli rozważają sprzedaż w najbliższej przyszłości?
Model biznesowy oparty na powtarzalnych przychodach jest przedmiotem szczególnej uwagi podczas transakcji M&A, zwłaszcza przy omawianiu ceny zakupu. Mnożniki EV/revenue i EV/EBIT płacone za firmy, które stosują model biznesowy oparty na Software as-a-service (SaaS), są znacznie wyższe niż firmy stosujące model biznesowy „On-Premise”. Wartość powtarzalnych przychodów w branży oprogramowania jest niekwestionowana.
Jednak w innych branżach, takich jak dystrybucja ( na przykład #Amazon prime), wiadomości i media (na przykład #Netflix), produkty i usługi konsumenckie (na przykład #Dollar shave club), opieka zdrowotna i usługi finansowe, również nastąpiła ogromna zmiana strategii w zakresie struktury przychodów. Jednak nawet duże firmy przemysłowe i kapitałowe wprowadziły powtarzalne przychody do swojego modelu „business-as-a-service”.
Jest kilka powodów, dla których firmy przechodzą na model powtarzalnych przychodów, ale głównym powodem jest z natury lepsza przewidywalność przychodów, zysków i przepływów pieniężnych. Pomaga to zarządzającym i właścicielom firmy w planowaniu wydatków, gromadzeniu zapasów oraz inwestowaniu w rozwój i ekspansję.
Jeśli chodzi o działalność M&A, wysoki wskaźnik powtarzalnych przychodów oznacza mniejsze ryzyko i lepszą bazę do ekspansji dla potencjalnych nabywców, co prowadzi również do lepszych parametrów finansowania transakcji i ostatecznie do wyższej wyceny.

Author:

Simon Fabsits, MSc
Dealbridge M&A Advisors Austria & Liechtenstein

Other insights