Czym jest wartość firmy?

Co to jest wartość firmy?

Według businessdictionary.com słowo synergia jest definiowane jako „stan, w którym dwie lub więcej rzeczy współpracuje ze sobą w szczególnie owocny sposób, który daje efekt większy niż suma ich indywidualnych efektów”. Synergia występuje w wielu różnych okolicznościach. Organizmy biologiczne żyjące w stanie współpracy nazywane są symbiozą, o drużynie sportowej, która zdobyła mistrzostwo mówi się, że jest zgrana, a o dochodowej firmie, że ma dobrą wolę.

Eksperci M&A są zgodni, że wartość firmy istnieje, ale tylko nieliczni zgadzają się co do tego, czym ona naprawdę jest. W przeciwieństwie do maszyn, nieruchomości, gotówki czy zapasów, wartość firmy jest czymś, czego nie można dotknąć ani zobaczyć. Wartość firmy jest wartością niematerialną i prawną i odzwierciedla synergię pomiędzy wszystkimi aktywami, które przynoszą dochód. Przy zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstwa, cena sprzedaży jest zazwyczaj wyższa niż suma jego części. Wartość firmy reprezentuje wartość przedsiębiorstwa, która jest wyższa niż wartość oddzielnie identyfikowalnych, materialnych aktywów.

Jak określić wartość firmy?

Wartość firmy można oszacować za pomocą metod zwykłej wyceny przedsiębiorstw:

· Podejście majątkowe (Asset Approach)
· Podejście rynkowe
· Podejście dochodowe

Wynikiem tych obliczeń powinna być godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Specjaliści ds. M&A lub księgowi zazwyczaj wyceniają wartość firmy poprzez odjęcie godziwej wartości rynkowej aktywów materialnych od całkowitej wartości firmy.

Firma powinna wykazać wartość firmy w swoim bilansie w przypadku przejęcia innej firmy za cenę wyższą niż zaksięgowana wartość aktywów. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości sugerują, że wartość firmy nigdy nie powinna być amortyzowana. Zarząd jest odpowiedzialny za coroczną wycenę wartości firmy i ustalenie, czy konieczna jest korekta.

Dlaczego jest to ważne?

Nawet jeśli wartość firmy jest niematerialna, ważne jest, aby ocenić jej wartość w celu zapewnienia, że nabywca nie przepłaca, a sprzedawca nie otrzymuje za swoją firmę mniej, niż jest ona faktycznie warta. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez KPMG w 2010 roku pod tytułem „Wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy”, ponad połowa ceny zakupu firmy jest zazwyczaj przypisywana wartości firmy. Wartość firmy ma dużą wartość dla nowego właściciela firmy w przypadku sprzedaży lub przejęcia, ponieważ zmniejsza ryzyko, że rentowność firmy spadnie po zmianie właściciela.

Co tworzy wartość firmy?

Następujące czynniki są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wartość firmy i dlatego każdy właściciel firmy powinien je zbadać i poprawić:

· Rozpoznawalność marki lub nazwy handlowej
· Umiejętności i doświadczenie pracowników
· Solidna baza klientów
· Dobre relacje z wiarygodnymi dostawcami
· Reputacja
· Strona internetowa firmy i nazwa domeny
· Licencje, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe
· Umowy
· Indywidualne bazy danych i oprogramowanie narzędziowe
· Tajemnice handlowe
· Opracowane procesy
· Umiejętności i talent menedżerski
· itd…

Czynniki te są dobrymi przykładami wartości niematerialnych i prawnych, które składają się na wartość firmy i stanowią wielkie czynniki kształtujące jej wartość. Kupujący zazwyczaj nie są skłonni płacić zbyt wiele za wartość firmy, ponieważ tych aktywów nie można bezpośrednio zobaczyć lub poczuć. Dlatego każdy właściciel firmy powinien dołożyć starań, aby wyartykułować i promować wartość firmy. To prawdopodobnie zaowocuje znacznie wyższą wyceną firmy.

Autor:

Simon Fabsits, MSc

Dealbridge M&A Advisors Austria & Liechtenstein

Other insights