Fúze a akvizice

Poradenství pro nejlepší výsledky vašich investičních strategií

Růstové strategie pro vaši společnost

Společnost Dealbridge se řadí mezi přední experty v oblasti korporátních financí a investičního poradenství. Její služby jsou synonymem pro vysokou profesionalitu a jsou vždy šité na míru specifickým potřebám každého klienta. Ve svém portfoliu nabízí komplexní podporu v akvizičních transakcích, která pokrývá všechny nezbytné kroky k dosažení úspěšného obchodního výsledku. Proces spolupráce se svými klienty zahajujeme Dealbridge již v úvodních fázích akvizičního procesu. V první řadě se zaměřuje na pečlivou identifikaci odvětví, která jsou pro klienty atraktivní a ve kterých vidí potenciál pro rozvoj svého podnikání. Tento krok je nezbytný pro zajištění, že následné kroky budou směřovat ke konkrétním cílům, které jsou v souladu s dlouhodobou strategií a vizí klienta. Po identifikaci relevantních odvětví Dealbridge přechází k podrobné analýze trhu a hledání vhodných akvizičních cílů. Proces je založen na důkladném kvantitativním a kvalitativním hodnocení, při kterém analytický tým a specialisté na fúze a akvizice provádějí rozsáhlý průzkum a due diligence. Tím je zaručeno, že vytipované společnosti jsou nejen finančně zdravé, ale také vhodně doplňují strategické směřování klienta. Následuje fáze, kdy Dealbridge zastává roli prostředníka a vyjednavače. Jejím cílem je zajistit výhodné akviziční podmínky, které přispějí k úspěšné integraci nově získané společnosti do stávající struktury klienta, a to včetně plynulého přechodu všech operací. Ve finální fázi transakce Dealbridge podporuje klienty až do úplného uzavření akvizice. Zahrnuje to nejen transfer vlastnictví a finančních aktiv, ale i asistenci při začleňování nových aktiv do portfolia a zajištění bezproblémového převzetí operací. Díky spolupráci s Dealbridge mají klienti možnost identifikovat a úspěšně akvírovat společnosti, které jim zaručují optimální výsledky a posilují jejich tržní pozici. Vše s vysokým důrazem na transparentnost, efektivitu a maximalizaci hodnoty pro klienty. Dealbridge se tak stává spolehlivým partnerem pro ty, kteří vyhledávají profesionální vedení v komplexním a výzvám bohatém procesu akvizic.

Akvizice

 • Identifikace vhodných akvizičních cílů
 • Předběžné posouzení potenciálních akvizičních cílů
 • Ocenění vybraných společností
 • Iniciace kontaktu s vytipovanými společnostmi
 • Zjišťování zájmu o transakci
 • Podpora při úvodních jednáních a koordinace due diligence
 • Asistence při závěrečných vyjednáváních a finalizaci transakce

Fúze

 • Vypracování společných podnikatelských strategií
 • Ocenění fúzujících společností
 • Realistické posouzení možných synergií
 • Vyjednávání transakčních podmínek
 • Koordinace průběhu due diligence a asistence při závěrečných jednáních a uzavření transakce

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ

Příklady transakcí a názory našich klientů

Na svou práci jsme hrdí. Proto nám naši klienti důvěřují, že jim poskytneme ty nejkvalitnější služby, které odpovídají jejich potřebám. Přečtěte si více o našich úspěšných transakcích.

Klaus Jaritz

CEO a majitel Hillside International

„Dealbridge M&A Advisors mě podpořili svým nasazením, vyjednávacími schopnostmi a know-how v procesu prodeje většinového podílu mé společnosti. Díky jejich zkušenostem a odborným znalostem v procesu fúzí a akvizic se nám podařilo vyjednat transakci s jednou z největších private equity firem v Evropě a uzavřít obchod na základě dobře dohodnutých podmínek. Nyní jsme připraveni na zdravou expanzi a bezpečnou budoucnost. Děkuji!“

J. Serafim Freitas

CSOC – CLINICA DE SAÚDE ORAL DO CANDAL – VN Gaia

„Kromě profesionality a zjevné kompetence byla ve zprostředkování transakce cítit lidskost, což není příliš obvyklé. Uvědomění si potřeb a okolností zákazníka a toho, že obchod je dobrý jen tehdy, když jde oběma směry, bylo pro úspěch rozhodující. Děkuji!“

Ivan B.

CEO mezinárodní stavební společnosti

„Měl jsem možnost spolupracovat s poradci společnosti Dealbridge na našem M&A projektu. Během celého procesu všichni poradci prokazovali velkou kompetenci a znalosti v oblasti fúzí a akvizic, jako je pochopení hodnoty společnosti, stanovení spravedlivé ceny pro obě strany a upozornění na možná rizika v průběhu procesu. Rovněž se úspěšně vypořádali s kulturními rozdíly mezi oběma stranami mezinárodní transakce."

Máte zájem o naše služby?

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho online kontaktního formuláře. Najdeme pro vás řešení na míru.

Fúze a akvizice

Evropská centrála:
Graben 28/1/12
1010 Vienna
Austria

Kontaktujte nás

Telefon (ČR)

+420 733 773 428

E-mail

info@dealbridge.eu

Copyright ©2022 dealbridge.eu | Legal imprint | Zásady ochrany osobních údajů

Fúze a akvizice